Badanie strat/ przetrwania rodzin pszczelich zimą 2016/2017


Szanowna Pani, Panie

Od kilkunastu lat na świecie, głównie w Europie i Ameryce, obserwowane są podwyższone straty rodzin pszczelich.  Ich przyczyny nadal nie są w pełni wyjaśnione, mają złożony charakter i mogą być różne w poszczególnych latach i regionach. W 2008 r. specjaliści z Europy i Stanów Zjednoczonych, specjalizujący się w pszczołach miodnych, utworzyli sieć "COLOSS", zdając sobie sprawę z tego, że wspólne działania ukierunkowane na wyjaśnienie tego zjawiska będą znacznie bardziej efektywne. Obecnie w tej sieci (w różnych grupach roboczych) współpracuje ponad 700 naukowców.

Grupa robocza zajmująca się monitoringiem strat rodzin pszczelich opracowała znormalizowany kwestionariusz COLOSS w celu analizy wysokości strat w poszczególnych latach, identyfikacji okoliczności prowadzących do wzrostu rozmiaru strat oraz opracowania dla pszczelarzy strategii działań zapobiegawczych. Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety na rok 2017, który zamieszczamy poniżej. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam oszacować starty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach oraz określić, w jakim stopniu różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, przewożenie rodzin na pożytki, itd.), mogły wpłynąć na wysokość tych strat.

Polscy pszczelarze od początku uczestniczą rokrocznie w takim badaniu. Wyniki uzyskane w trzech ostatnich latach zostały opublikowane w 5 numerze tegorocznego „Pszczelarstwa”.  W tym roku nie wysyłamy kwestionariusza ankiety pocztą, natomiast po raz pierwszy bierzemy udział w internetowym monitoringu prowadzonym w kilku z kilkunastu uczestniczących w badaniu krajach. Nie prosimy o podawanie dokładnego adresu, jednakże podanie przez Państwa nr ID z ubiegłych lat lub pseudonimu wymyślonego dla tego badania, (który mógłby być użyty w latach następnych) umożliwi nam pełniejszą analizę danych zebranych w okresie dłuższym niż rok.

 

Prosimy o uważne przeczytanie pytań i odpowiedź na możliwie największa ich liczbę.

Proszę zwrócić uwagę na to, że konieczna jest odpowiedź na pytania oznaczone *.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

 

Ten internetowy kwestionariusz zostanie zamknięty 1 czerwca. 

 

Dziękuję bardzo za współpracę

Grażyna Topolska

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych

KPiDW, WMW, SGGW

grazyna_topolska@sggw.pl

 

Ankieta składa się z 29 pytań.

Zimowe straty

1

Nr ID z poprzednich lat lub wymyślone dla potrzeb tej ankiety hasło identyfikacyjne

2

W jakim województwie ma Pana/i swoją pasiekę?

3

Proszę podać nazwę miasta/wsi w pobliżu Pana/i głównej pasieki.

4

Proszę podać kod pocztowy miejsca postoju głównej pasieki (lub kod pocztowy w pobliżu)

5

Ile pasiek Pan/i posiada?

6

Czy wszystkie Pana/i pasieki położone są  w odległości do 15 km od siebie?

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
 Jeżeli jest to tylko jedna pasieka proszę odpowiedzieć tak
7

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i przed zimą 2016-2017 (tzn. zostało zazimowanych)?

 

Proszę wziąć pod uwagę tylko rodziny produkcyjne i nie uwzględniać odkładów czy rodzin rezerwowych

8

Ile z tych zazimowanych rodzin...

 
a)  utracono (choć po zimie były żywe),  ponieważ wystąpił u nich niemożliwy do rozwiązania problem z matką. (brak matki, matka strutowiała)?
b) utracono z powodu naturalnych zagrożeń (pożar, powódź, niedźwiedzie, kradzież itp.)?
c) utracono,  ponieważ w trakcie zimowli zamarły (uwzględniając też te które „zniknęły”)?
Ogółem
 

W tych pytaniach chodzi nam o liczbę utraconych rodzin. Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0.

Łączna liczba utraconych rodzin zostanie wyliczona automatycznie.

9

Ile z zamarłych rodzin ...

 
(a)…nie miało pszczół lub były jedynie pojedyncze martwe pszczoły w ulu lub przed ulem? 
(b) …miały martwe robotnice w komórkach plastrów przy braku pokarmu w ulu
(c)… miały martwe robotnice w komórkach plastrów przy jednoczesnej obecności pokarmu w ulu?
Ogółem
 Jeżeli nie było takich rodzin proszę odpowiedzieć 0 
10

Ile z zazimowanych rodzin  było wiosną 2017 słabych, choć matka nie wykazywała problemów?

11

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2016 (zeszły rok)?

12

Ile rodzin produkcyjnych miał/a Pan/i wiosną 2017?

13

Ile z zazimowanych rodzin miało w 2016 r. nowe matki (matki unasienione w 2016 r.)?

14

W porównaniu do sytuacji występującej zwykle w pasiece problem z matkami obserwowany w   2016 r. rodzinach był...

Większy
Normalny
Mniejszy
Nie wiem
Brak odpowiedzi
15

Rodziny z nowymi matkami w porównaniu do rodzin, w których były obecne stare matki przezimowały...

Lepiej
Tak samo
Gorzej
Nie wiem /nie dotyczy
Brak odpowiedzi
16

Ile z rodzin, które przeżyły miało po zimie znacznie powalane kałem wnętrze ula 

17

Czy transportował Pan/i rodziny na pożytki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania przynajmniej raz w sezonie 2016?  

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
18

Proszę podać czy stosowano w pasiece...

  Tak Nie wiem Nie Brak odpowiedzi
a) Osiatkowane dennice w ulach zimą
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
b) Ocieplane ule zimą
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
c) Plastikowe ule
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
d) Certyfikowane ekologiczne pszczelarstwo
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
e) Linie pszczół "odporne" na warrozę
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
f) Plastry o małych komórkach (5,1 mm lub mniej)
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi

g) Plastry naturalne (bez węzy)

 

Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
h) Nabywanie wosku ze źródeł zewnetrznych
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
19

Średnio, jaki procent plastrów wymienił/a Pan/i w rodzinie w 2016 r.? 

0%
1-30%
31-50%
więcej niż 50%
Brak odpowiedzi
20

Czy zaobserwowano obecność pszczół kalekich / o zdeformowanych skrzydłach w rodzinach podczas sezonu letniego (jest to najczęściej objaw silnego zakażenia wirusem zdeformowanych skrzydeł, którego szerzeniu sprzyja inwazja Varroa destructor)?

Nie obserwowano
W nieznacznym stopniu
W znacznym stopniu
Nie wiem
Brak odpowiedzi
21

Czy wymienione rośliny stanowiły w 2016 r. istotny pożytek dla większości Pańskich rodzin?

  Tak Nie wiem Nie Brak odpowiedzi
a) Sady
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
b) Rzepak
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
c) Kukurydza
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
d) Wrzos
Tak
Nie wiem
Nie
Brak odpowiedzi
22

Jeżeli jesienią 2016 r. rodziny były podkarmiane na zimę syropem cukrowym lub gotowym pokarmem węglowodanowym ile kg cukru średnio otrzymała jedna produkcyjna rodzina (w przypadku pokarmu gotowego podać ilość suchej masy)? 

23

Czy w okresie kwiecień 2016 - kwiecień 2017 badał/a Pan/i stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach pszczelich?  

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
24

Czy w okresie kwiecień 2016 - kwiecień 2017 zwalczał/a Pan/i warrozę  w swoich rodzinach pszczelich? 

  Tak Nie wiem Nie
Tak
Nie wiem
Nie
25

Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2016 - kwiecień 2017) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą a także kiedy rozpoczął/ęła stosowanie konkretnej metody zwalczania warrozy w rodzinach produkcyjnych. 

  Kw. 2016 Maj 2016 Czerw. 2016 Lip. 2016 Sier. 2016 Wrz. 2016 Paź.. 2016 List. 2016 Grud. 2016 Sty. 2017 Luty 2017 Mar. 2017 Kw. 2017
Monitorowanie stopnia porażenia warrozą (np. badanie naturalnego osypu roztoczy)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Usuwanie czerwiu trutowego
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Hipertermia (traktowanie pszczół/czerwiu podwyższoną temperaturą)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Inne metody biotechniczne (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Krótkoterminowe stosowanie kw. mrówkowego (do 3 dni)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Długoterminowe stosowanie kw. mrówkowego 
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Kwas mlekowy
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Kwas szczawiowy - nakrapianie
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Kwas szczawiowy - sublimacja/odparowywanie
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
BeeVital HiveClean / Bienenwohl
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Tymol (np.  Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Tau-fluvalinat (np. Apistan)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Flumetryna (np. Bayvarol)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Amitraz (w paskach np, Biowar)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Amitraz (do odymiania, np Apiwarol)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Kumafos (w płynie, np. Perizin)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Kumafos (w paskach, np. Checkmite+)
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Inny produkt chemiczny
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
Inna metoda
Kw. 2016
Maj 2016
Czerw. 2016
Lip. 2016
Sier. 2016
Wrz. 2016
Paź.. 2016
List. 2016
Grud. 2016
Sty. 2017
Luty 2017
Mar. 2017
Kw. 2017
 

Jeżeli ta sama metoda stosowana była dłużej niż jeden miesiąc prosze podać tylko pierwszy miesiąc.

To jest międzynarodowy kwestionariusz, dlatego są w nim uwzględnione także preparaty niedopuszczone do stosowania w Polsce

26

Jeżeli w pasiece wystapiły w takcie sezonu letniego objawy mogące wskazywać na zatrucie pszczół ( przed wiekszością uli nagle pojawiła się znaczna liczba martwych. pełzających lub porażonych pszczół) to proszę podać nazwę miesiąca w którym to było

27

Czy wyraża Pan/i zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Panem/nią w razie konieczności zadania ewentualnych dodatkowych pytań odnośnie zimowli?

29

W tym miejscu jest możliwość zamieszczenia własnych uwag.