Sverige

Övervintringen 2016/17


Syftet med denna enkätundersökning är att få in data om vinterförlusterna 2016-2017 och om faktorer som kan ha betydelse för övervintringen. Enkäten är ett led i det samarbete om förluster som pågår inom COLOSS, en internationell organisation som arbetar med frågor kring bihälsa.

Frågeformuläret har tagits fram av en arbetsgrupp inom COLOSS, och det är samma som används i ett stort antal länder. Det kan således finnas frågor som inte känns så relevanta för Sverige.

För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många svar och att så många frågor som möjligt besvaras. Oavsett om alla dina samhällen har överlevt vintern eller om du har haft små eller stora förluster, vill vi gärna att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Några av frågorna är märkta med en röd asterisk *. Det betyder att minst ett svar måste ges på frågan innan du kan komma vidare i frågeformuläret och skicka in dina svar.


Dina svar behandlas anonymt och eventuella personliga uppgifter tas bort innan data bearbetas.

Enkäten kan besvaras fram till och med den 4 juni.

Tack för din medverkan!

Preben Kristiansen
Bihälsokonsulent
preben.kristiansen@biodlarna.se

 

 

Den här enkäten innehåller 31 frågor.

Vinterförluster

1

Namn

2

Kön

3

Hur många år har du varit biodlare ?

4

I vilket län har du huvudsakligen din biodling ?

5

Vad heter orten som ligger närmast din bigård eller där de flesta av dina bigårdar befinner sig ?

6

Vad är postnumret där din bigård eller de flesta av dina bigårdar befinner sig ?

7

Hur många bigårdar har du?

8

Om du har fler än en bigård, befinner alla dina bigårdar sig inom ett avstånd på ca 15 km från varandra?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
 

Om du endast har en bigård, var god svara Ja

9

Hur många produktionssamhällen hade du före vintern 2016-2017 ?

 

Frågorna i den här enkäten avser produktionssamhällen. Räkna därför inte med avläggare som gjorts kort före invintringen och som inte är avsedda att användas för honungsproduktion eller pollineringstjänster under följande säsong.

10

Hur många av de samhällen som du angav i fråga 9 var efter vintern ...

 
a) viselösa eller hade puckelyngel.
b) förlorade på grund av yttra faktorer som t.ex. storm, nedfallna träd,
översvämning, stöld och vandalism.
Räkna även med samhällen som förlorats till följd av t.ex. möss,
grävlingar, hackspettar och myror.
c) döda av skäl som inte angetts under "b"
Summa
 

Har du inte haft några förluster, så svara 0 i alla tre fält.

Antalet i ”Summa” beräknas automatiskt.

11

Hur många av de döda samhällen dvs. de samhällen du angett under "c" i fråga nummer 10 hade:

 
(a) .. döda bin i eller framför kupan?
(b) .. inga eller endast några få döda bin i eller framför kupan?
(c) .. döda arbetsbin i cellerna och inget foder kvar i kupan?
(d) .. döda arbetsbin i cellerna och foder kvar i kupan?
(e) ..inga av de ovannämnda symptomen?
Summa
 

Skriv 0 i de fält som inte är aktuella.

Antalet i ”Summa” ska vara samma som i "c" i fråga 10.

12

Hur många av de övervintrade produktionssamhällen var svaga (men hade en fungerande drottning) våren 2017 ?

13

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2016 (dvs. i fjol)?

14

Hur många produktionssamhällen hade du våren 2017 (dvs. i år)?

15

Hur många av de invintrade samhällen hade en ny drottning 2016 (dvs. en drottning som parades 2016)?

16

I vilken omfattning observerade du drottningproblem i dina samhällen under säsongen 2016 jämfört med de problem som du brukar observera?

Fler problem än normalt
Normalt
Färre problem än normalt
Vet ej
Inget svar
17

Jämfört med dina samhällen med äldra drottningar, hur har dina samhällen med unga drottningar överlevt vintern 2016-2017?

Bättre
Ingen skillnad
Sämre
Vet ej
Inget svar
18

I hur många av dina överlevande samhällen fanns det en stor mängd exkrementfläckar (utsot) inne i kupan efter vintern?

19

Flyttade du några av dina samhällen minst en gång för honungsproduktion eller pollinering under säsongen 2016?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
20

Använder/tillämpar du följande i huvudparten av din biodling?

  Ja Vet ej Nej Inget svar
a) Nätbotten under vintern
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
b) Bin av varroatolerant/-resistent härstamning
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
c) Cellstorlek 5,1 eller mindre
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
d) Kakbygge utan användning av mellanväggar
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
e) Invintring på endast honung
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
21

Ungefär hur stor andel av yngelramarna bytte du ut mot mellanväggar under säsongen 2016?

0%
1-30%
31-50%
mer än 50%
Inget svar
22

Observerade du bin med missbildade vingar i dina samhällen under säsongen 2016?

Inte alls
I begränsad omfattning
I stor omfattning
Vet ej
Inget svar
23

Hade merparten av dina samhällen ett omfattande drag på en eller fler av följande dragkällor 2016?

  Ja Vet ej Nej Inget svar
a) Fruktodlingar
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
b) Oljeväxter (raps eller rybs)
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
c) Majs
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
d) Ljung
Ja
Vet ej
Nej
Inget svar
24

Om du utfodrade dina samhällen inför vintern 2016-2017 med antingen sockerlösning eller inverterat socker (t.ex. Bifor), hur många kg socker (torrsubstans) gav du i genomsnitt per samhälle?

Observera att det i en hink Bifor som väger 16 kg endast finns 12 kg torrsubstans.

25

Undersökte du dina samhällen för varroa under perioden april 2016 - april 2017?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
26

Har du din biodling i ett område där varroa ännu inte har påvisats (dvs. i varroazon 2, 3 eller fri zon)?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
27

Behandlade du dina samhällen mot varroa under perioden april 2016 - april 2017?

  Ja Vet ej Nej
Ja
Vet ej
Nej
28

Var god att ange i vilken månad och vilket år du undersökte för varroa i dina samhällen och när du påbörjade en åtgärd mot varroa under perioden april 2016 - april 2017?

Ifall du genomförde långtidsbehandling med ett medel/preparat eller använde en metod (t.ex. drönaryngelbortskärning) som pågick under flera månader ange då enbart den månad behandlingen påbörjades.

  Apr. 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Okt. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017
Undersökning av angreppsgrad (t.ex. genom nedfallsundersökning eller undersökning av kvalster på vuxna bin)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Drönaryngelbortskärning
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Värmebehandling av yngel/bin
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Spärrbox, total yngelborttagning eller annan biodlingsteknisk metod
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Myrsyra - kortidsbehandling
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Myrsyra - långtidsbehandling
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Mjölksyra
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Oxalsyra - droppmetoden
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Oxalsyra - sublimering (förångning)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
HiveClean/Bienenwohl/VarroMed
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Tymol (t.ex. Apiguard)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Tau-fluvalinate (Apistan)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Flumetrin (Bayvarol el Bayticol)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Amitraz (t.ex. Apivar eller Apitraz)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Amitraz (annat appliceringssätt)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Kumafos (Perizin)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Kumafos (CheckMite+)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Annan kemisk substans
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Annan metod
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
 

Observera att det i listan finns medel som inte är registrerade i Sverige. Medlen finns med i listan därför att frågeformuläret används i ett stort antal länder.

29

Får vi kontakta dig för eventuella ytterligare frågor angående övervintring, bihälsa eller studier kring detta?

31

Här kan du lägga in kommentarer