Danmarks Biavlerforenings store spørgeskemaundersøgelse 2016


Danmarks Biavlerforening gennemfører den store spørgskemanundersøgelse hvert 5. år. Første gang var i 1986. Derefter 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 og nu 2016.

Formålet med undersøgelsen
Danmarks Biavlerforening søger hele tiden at tilpasse foreningens tilbud til vores medlemmer bedst muligt. Vi ønsker også overfor myndighederne at kunne beskrive/dokumentere os selv på bedst mulig måde. Derfor denne spørgeskemaundersøgelse. Det er nu 7. gang vi laver denne undersøgelse. Første gang var 1986. Undersøgelsen bliver gennemført hver 5 år.

Basisspørgsmålene er de samme, men vi tilføjer også yderligere spørgsmål, som er aktuelle lige nu.

Vi kan med resultatet af denne undersøgelse dokumentere behovet for, at politikerne støtter biavlen og giver biavlerne bedre betingelser.

Undersøgelsen sker anonymt.

Du skal blot prøve at udfylde spørgeskemaet så godt du kan. Er der spørgsmål du ikke kan besvare, så springer du dem blot over.

Det vil tage ca. 10 min at udfylde spørgeskemaet. Der er i alt 62 spørgsmål.

Blandt alle der deltager i undersøgelsen, og som opgiver deres email, trækker vi lod om en Aulumgård bidragt (www.aulumgaard.dk) og 5 Danmarks Biavlerforenings forklæder.

Spørgeskemaet indeholder 64 spørgsmål.

Navne oplysninger

Vi lægger vægt på at dine data behandles fortroligt. Dog vil vi gerne have din e-mailadresse så du kan deltage lodtrækningen af vores fine præmie.

Mail adresse:

Post nummer for din bopæl:

Antal bifamilier

Antal bifamilier.
Udvintring/indvintring. Svar så præcist som muligt. Har man ikke nøjagtige tal, så er et skøn bedre end ingen besvarelse. Indregn kun produktionsfamilier.

Ved opgørelsen af antal levende bifamilier i foråret, skal der kun medregnes dem, der levede normalt videre i løbet af sommeren. Familier, som var i live ved første forårseftersyn, men som døde kort tid efter skal ikke medregnes.

Antal indvintrede bifamilier efteråret 2015

Antal levende bifamilier i foråret 2016

Antal indvintrede bifamilier efterår 2016

Honninghøst

Honninghøst. Total honninghøst skal opgives i kg. Se tallet på vejesedler og/eller optæl antal tappede dåser. Husk lageret.

Total honninghøst i 2016 i kg

Om biavleren

Vi ønsker at danne os et overblik over hvordan sammensætningen er af biavlere i Danmarks Biavlerforening, alder, køn, hvor længe har man været biavler, hjælper venner/familier m.m.

Jeg (biavleren) er født (årstal) (skriv årstal fuldt ud f.eks. 1961)

Køn

Ægtefælle/samlever/ven/familiemedlem deltager i biavlen som hjælper

Jeg er startet som biavler (skriv årstal) (skriv årstal fuldt ud f.eks. 2004)

Type biavler

Type biavler. Angiv den type biavl du driver. Fritids- (hobby), deltids- eller erhvervsbiavler. Ved „momsregistreret“ menes om biavlen er momsregistreret eller om den indgår i et momsregistreret firma.

Jeg er fritids (hobby)/deltids/erhvervsbiavler

Fritids (hobby)
Deltid
Erhverv
Ikke besvaret
Min biavl er momsregistreret

Honningsalg

Honningsalg. Hvordan sælger du din honning?

Jeg sælger min honning (evt. flere krydser)

Til private
Tappet til forretninger
Til honningcentraler/grossister på stor emballage

Laver du sortshonning (f.eks. kløver-, lindetræshonning, lyng-, klokkelyngshonning m.m.

Presser du din honning ud af tavlerne (modsat slyngning)?

Laver du tavlehonning (= honningtavler skåret ud og solgt).

Har du et rigtigt stalddørssalg (skilt ved døren)?

Tager du på markeder og sælger honning (onsdagsmarked, julemarked, andre typer markeder)?

Jeg sælger min honning på følgende emballagetyper:

Glas-glas
Plast type
Stor emballage

Sælger du honning på andre måder. Skriv eksempel.

Stader og rammetyper

Stade og rammetyper.

Jeg anvender følgende stadetyper (evt. flere krydser)

Trugstader/Vandrestader
Opstablingsstader
Toplistestade/top bare hive/afrikaner stade
Andet

Jeg anvender følgende rammemål (evt. flere krydser)

12x10
10x12
LavNormal
Norsk mål
Langstroth
Dadant
12x12
Andet
Hvilket materiale er dine bikasser lavet af?
Kunststof
Træ

Type biavl

I de seneste par år er der tilkommet mange nye biavlere, som i nogle tilfælde driver en alternativ biavl i form af at holde bierne i f.eks. træstammer eller andre typer af bihuse.

Hvordan vil du beskrive din type af biavl?
Konventionel biavl (trugstader/opstablingsstader)
Alternativ - træstamme, topliste stadet m.m.
Andet:

Fodring

Fodring. Ved vinterfodring sættes kun kryds for, hvad der er brugt i dette efterår, ikke hvad der er prøvet foregående år.

Jeg har i efteråret 2016 vinterfodret mine bier med (evt. flere krydser)

Sukker (melis)
Færdiglavet fast foder (f.eks. apifonda eller ambrosia)
Færdiglavet flydende foder (f.eks. apiinvert eller ambrosia fodersirup)
Ikke fodret

Dronninger

Dronninger. Hvordan fremskaffer du dronninger til dine bifamilier og hvilke typer/biracer af bier har du?

Jeg har i 2016 selv ladet bifamilierne lave egne dronninger

Jeg har i 2016 selv produceret dronninger

Jeg har i 2016 indkøbt dansk producerede dronninger

Jeg har i 2016 indkøbt dronninger fra udlandet (evt. igennem forhandler)

Birace (sæt gerne flere krydser)
Buckfast bier (også kaldet kombinationsbier)
Gule bier (Apis mellifera ligustica)
Carnica (Apis mellifera mellifera)
Brune bier (Apis mellifera mellifera)
Andre krydsninger eller racer
Ved det ikke
Andet:

Biforgiftningsskade

Har du haft en typisk forgiftningsskade? Har du anmeldt skaden og har du fået udbetalt en form for erstatning herfor?

Har du i 2016 haft/oplevet noget du tror var en biforgiftningsskade?

 

 

Ved du hvordan du skal håndtere en biforgiftningsskade, hvis en sådan opstår? Hvem du skal melde skaden til og hvilke erstatningsmuligheder der er?

Vandring

Vandring. Vandres der med bifamilier. F.eks. flyttes der fra trækkilde til trækkilde (raps, kløver, lyng m.m.)

Har du vandret med dine bifamilier i 2016?

Kyndig biavler

En kyndig biavler er en biavler der har fulgt et kyndig biavler kursus hos det offentlige og dermed har ret til at udfylde sundhedsattester (tidligere flytte attester).
Er du uddannet kyndig biavler?

Udfylder du en sundhedsattest (tidligere flytteattest) ved flytning af dine bifamilier?

Laves der sundhedsattest ved flytning imellem dine egne bigårde?

Kender du det Centrale bigårdsregister (CBR)?

Vurderer du et sådant registrer vil give biavlen bedre og sundere bifamilier?

Har du dine bigårde registreret i det Centrale Bigårdsregister (CBR)

Hvilke barriere ser du for IKKE at registrere dine bifamilier i CBR

Der er ingen hindringer – tilmelder mig gerne
Anvendelse af NemID
Systemets manglende brugervenlighed
Jeg er nervøs for at mine oplysninger videregives til andre myndigheder
Har ikke regelmæssig adgang til internet
Jeg tilmelder mig principielt ikke til sådanne systemer
Kan ikke se at systemet vil gavne min biavl
Andet:

Bestøvning.

Bliver dine bifamilier brugt til bestøvnings service hos f.eks. frugtplantager eller kløver marker m.m.

Har du indtægter fra bestøvningsarbejde?

Sygdomme

Ved nedenstående spørgsmål prøver vi at skabe et overblik over de nemmest genkendelige sygdomme.

Jeg har i 2016 konstateret ondartet bipest i mine bifamilier

Jeg har i 2016 set kalkyngel

 

Jeg har i 2016 set sækyngel

Jeg har i 2016 set deform vinge virus (vingeløse bier)

Jeg har i 2016 set sygdomssymptomer som jeg ikke kender navnet på (bifamilien ser ikke sund ud)!

Oplever du i perioder af sæsonen at dine bier mangler pollen

Varroa

Angiv hvordan du har bekæmpet varroamider. Vi er interesseret i din hovedstragtegi. Under bekæmpelse må der gerne sættes flere krydser. Er din metode ikke nævnt, beskriv den under andre metoder.

Varroa-bekæmpelsesmetode (sæt gerne flere krydser)

Droneyngelfratagning
Fri myresyre (4 x myresyre på porøst materiale)
Nassenheiderfordamper
Krämerplade
Universalfordamper
Anden myresyre metode
Apiguard/Thymol
Oxalsyredrypning/Bienenwohl - forår
Oxalsyredrypning/Bienenwohl - efterår
Oxalsyredrypning/Bienenwohl - vinter
Mælkesyresprøjtning
Bayvarol/bayticol/pind
Anden bekæmpelsesmetode
Jeg har ikke foretaget bekæmpelse i 2016

Fremstiller du andre biprodukter

Fremstiller du andre biprodukter end honning. Det kunne f.eks. være vokslys, propolis, pollen, mjød, blandingshonning (f.eks. honning med mynte) ?

Fremstiller du andre biprodukter end honning? (sæt gerne flere krydser)

Propolis
Pollen
Mjød
Vokslys
Blandingshonning iblandet f.eks. mynte e.lign.
Andet:

Økologisk biavl.

Danmarks Biavlerforening har fokus på at ændre reglerne for økologisk produktion af honning i Danmark. Her vil vi gerne klarlægge behov og hindringer.

Ville du overveje at omstille til økologisk biavl - såfremt det ville være praktisk muligt lovgivningsmæssigt?

Hvad anser du som de største hindringer for at drive økologisk biavl i Danmark? (Sæt gerne flere krydser)

Afstandskravet til bigården
Krav om fodring med økologisk sukker
Forbud imod vingeklipning
Dronninger skal købes hos anden økologisk biavler
Bistadet skal være fremstillet af træ
Voks skal være økologisk certifiseret
Evt. papirarbejde og kontrol foranstaltninger

Etiketter

Nedenstående prøver at skabe et overblik over hvilke og hvordan etiketter anvendes på salgs honningglas.

Bruges Danmarks Biavlerforeningshonningetiket?

Bruges Danmarks Biavlerforenings lågetikette "Honning direkte fra biavleren"

Bruges Danmarks Biavlerforenings guldetikette?

Bruges anden honningetikette (købt honningetikette)?

Bruges etiket af eget design

Bruger du Danmarks Biavlerforenings lågetiketter? Eksempel vist på billede.

Bruger du egen tillægsetikette?

Uddannelse

Danmarks Biavlerforening har stor fokus på uddannelse i de kommende år. Her vil vi gerne klarlægge hvilke uddannelsesbehov der er blandt vores medlemmer.

Indenfor hvilke områder føler du at du mangler uddannelse/mere viden? (Sæt gerne flere krydser)

Biernes biologi
Dronningavl
Dronningeproduktion
Driftteknik
Varroabehandling
Sygdomme generelt
Honningbehandling
Markedsføring
Regnskabsføring
Bedre udnyttelse af honning (madopskrifter m.m.)
Biavlslovgivning
Andet:

Hvor let at udfylde skema

Var det let at udfylde dette skema?
Var det let at udfylde dette skema?
let og hurtigt
Let
Ikke helt let
Det var svært
Svært og jeg ved ikke om jeg har gjort det rigtigt
Ikke besvaret