Danmark Vintertab 2016/17


Spørgeskemaundersøgelse foråret 2017

Kære biavler dette er den 2. spørgskemaundersøgelse her i foråret. Denne undersøgelse klarlægger årets vintertab i samarbejder med det internationale netværk COLOSS

Vi vil i løbet af maj måned via e-mail sende et par reminder til alle vores biavlere, som vi har mail adresser på. Vi vil dog bede dig om kun at besvare spørgeskemaet en gang.

Bemærk at alle spørgsmål, som er markeret med *, skal besvares, før du kan fortsætte med dine besvarelser.

Såfremt vi har din mailadresse og så snart vi har de første resultater, vil vi holde dig orienteret via e-mail. Tak for dit samarbejde.

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen
Danmarks Biavlerforening
fv@biavl.dk

Spørgeskemaet indeholder 26 spørgsmål.

Vintertab

1

Navn

2

Hvad er navnet på den region hvor du hovedsageligt holder dine bier

3

Angiv navnet på den by som ligger nærmest din hoved bigård?

4

Angiv postnummer for bigården eller det postnummer der ligger nærmest din hoved bigård.

5

Hvor mange bigårde har du?

6

Er alle dine bigårde inden for en afstand af 15 km fra hinanden?

  Ja Ved ikke Nej
Ja
Ved ikke
Nej
 Hvis du kun har en bigård, så svar JA.
7

Hvor mange produktions familier indvintrerede du inden vinteren 2016-2017 (indvintring sidste år)?

 

Tæl kun produktions familier og undlad at tælle småfamilier med. Dette er også tilfældet for resten af spørgsmålene.

8

Hvor mange af disse bifamilier var efter vinteren....

 
a) dronningløse eller dronelægger
b) mistet pga. naturlig fare? (Ild, storm, oversvømmelse, hærværk, tyveri, væltede træer mm).
c) var døde eller staderne var tomme?
Total
 

I dette spørgsmål vil vi gerne vide antallet af tabte (døde) bifamilier. Hvis du ingen tab har, så skriv 0.

Det totale antal af tabte bifamilier bliver beregnet automatisk.

9

Hvor mange af disse mistede bifamilier havde....

 
(a) … havde mange døde bier i eller foran stadet?
(b)… havde ingen eller kun få døde bier i eller foran det tomme bistade?
(c) … havde døde arbejder bier i cellerne and ingen foder tilstade i bistadet
(d) … havde døde arbejderbier i celler, mens der er foder tilstede i bistadet?
(e) … havde ingen af de ovenstående problemer eller ukendte symtomer?
Total
 Hvis ingen, skriv 0 i alle rækker. "Total" skal være det samme som (c) af de døde bifamilier (døde eller tomme bifamilier) fra det foregående spørgsmål.
10

Hvor mange af de indvintrede bifamilier var svage, men havde dronninger i foråret 2017?

11

Hvor mange produktionsfamilier havde du i foråret 2016 (sidste år)?

12

Hvor mange produktions familier havde du i foråret 2017?

13

Hvor mange af de indvintrede bifamilier havde en ny dronning i 2016 (dronning parret 2016)?

14

I hvilken grad observerede du dronningeproblemer i dine bifamilier i sæsonen 2016 i forhold til hvad du normalt oplever?

Mere
Normal
Mindre
Ved ikke
Ikke besvaret
15

Sammenlignet med dine bifamilier med gamle dronninger, har dine bifamilier med unge dronninger overlevet?

Bedre
Ingen forskel
Værre
Ved ikke/ikke relevant
Ikke besvaret
16

Hvor mange af dine overlevende bifamilier havde en større mængde af bugløb inden i bistadet?

17

Har du vandret med dine bifamilier mindst en gang i forhold til nye trækkilder eller bestøvning i 2016?

  Ja Ved ikke Nej
Ja
Ved ikke
Nej
18

Hvilken metode repræsentere hovedparten af din biavl:

  Ja Ved ikke Nej Ikke besvaret
a) Åben trådbund i løbet af vinteren
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
b) Indvintret bifamilier i isolerede bistader
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
c) Kunstofsstader (f.eks. styropor kasser)
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
d) Certifiseret økologisk biavler
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
e) Bier stammende fra varroa tolerant afkom
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
f) Lille cellestørrelse (5.1 mm eller mindre)
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
g) Naturlig tavlebygning - uden anvendelse af kunsttavler
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
h) Har ikke lukket vokskredsløb - køber voks udenfra
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
19

Cirka hvor stor en procentdel af dine yngeltavler er blevet udskiftet i dine bifamilier i 2016?

0%
1-30%
31-50%
mere end 50%
Ikke besvaret
20

Har du bemærket bier med deforme vinger i dine bifamilier i løbet af sæsonen 2016.

Overhovedet ikke
i mindre omfang
i stort omfang
Ved ikke
Ikke besvaret
21

Havde hovedparten af dine bifamilier et tydeligt træk på en eller flere af følgende planter i 2016?

  Ja Ved ikke Nej Ikke besvaret
a) Frugt plantage
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
b) Rapsmarker
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
c) Majs
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
d) Lyng
Ja
Ved ikke
Nej
Ikke besvaret
22

Hvis du fodrede dine bifamilier med sukker til indvintring, hvor mange kg sukker (tørstof) gav du dine bifamilier i gennemsnit?

23

Har du lavet monitering af varroa angrebsgraden i dine bifamilier (f.eks. ved at tælle dagligt midenedfald, flormelis metoden, CO2 metoden) i perioden April 2016 - April 2017?

  Ja Ved ikke Nej
Ja
Ved ikke
Nej
24

Har du behandlet dine bifamilier imod varroa i perioden April 2016-April 2017?

  Ja Ved ikke Nej
Ja
Ved ikke
Nej
25

Vær venlig at angive i hvilken måned du moniterede dine bifamilier for varroa og hvilken måned du startede din varroa behandling i perioden April 2016-April 2017.

  Apr. 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug. 2016 Sep. 2016 Okt. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017
Monitering af varroa angrebsgrad  (f.eks. tælle naturlige midenedfald)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Droneyngelfratagning
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Varmebehandling af f.eks. yngel eller bier
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Andre biotekniske metoder, såsom dronningindespærring eller total yngel fratagnig
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Myresyre korttidsbehandling (f.eks. 4xmyresyre)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Myresyre - langtidsbehandling (F.eks. nassenheiderfordamper)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Mælkesyre
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Oxalsyredrypning
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Oxalsyrefordamping
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Hiveclean/Bienenwohl/Beevital
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Thymol (f.eks. Apiguard eller lignende)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Flumethrin (F.eks. Bayvarol eller pind)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Tau-fluvalinat (F.eks. Apistan)
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Andet kemisk produkt
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
Andre metoder
Apr. 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
Aug. 2016
Sep. 2016
Okt. 2016
Nov. 2016
Dec. 2016
Jan. 2017
Feb. 2017
Mar. 2017
Apr. 2017
 

Hvis du har brugt den samme metode metode over flere måneder (f.eks. droneyngel fratagning), så angiv startmåneden.

26

Her har du mulighed for at komme med ekstra kommentarer